Kongre Sunumlar

8 MART 2017,ÇARŞAMBA
SAAT SALON A SAAT SALON B
SAAT SALON 1
13:00 – 13:10 AÇILIŞ KONUŞMASI
Konuşmacılar:
Nesrin DİLBAZ, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
11:15 – 12:00 KONFERANS
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Konuşmacı : Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL
13:30 – 18:30 KRONİK RUHSAL HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM
13:10 – 20:00  

AKADEMİKA KURSU
Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi
Kurs programı ve kayıt talebi için tıklayınız.

13:00 – 18:00 KADIN VE TRAVMA KURSU
Konuşmacı: Kathleen O’Hara

23 yıllık travma,  cinayet, savaş, intihar, terrörizm, kaza veya beklenmeyen ölüm gibi  durumlara bağlı  travma, bağımlılık, yaşam tarzı ve iyi olma konusunda deneyimli Uluslararası psikoterapist ve yazar
13:30 – 15:00  – Şizofreni de relaps, tedavi uyumu, erken dönem şizofreni tedavisinde hedefler
Alp ÜÇOK
– Şizofreni tedavisinde tedavi klavuzları ve uzun etkili antipsikotikler
Atila EROL
15:00 – 15:30  Kahve Arası
15:30 – 17:00  – Uzun etkili antipsikotiklerin, oral tedaviler ile karşılaştırmalı etkinlikleri, yan etkileri
Nesrin DİLBAZ
 – Uzun etkili antipsikotiklerin, diğer depo antipsikotikler ile karşılaştırmalı etkinlikleri, yan etkileri
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
17:00 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:30  – Şizofreni de tedavi uyumu artırmada psikoterapötik yaklaşımlar:
Motivasyonel LEAP (Dinle, Empati kur, Anlaş, İşbirliği yap)
Pratik uygulamalar
Köksal ALPTEKİN
9 MART 2017,PERŞEMBE
SAAT SALON A SALON B SALON C
08:30 – 10:00 PANEL 1
KISSADAN HİSSE: BİPOLAR BOZUKLUK
Oturum Başkanları:
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU, Çınar YENİLMEZ
Bipolar depresyon ayırıcı tanısı
Evrim ERTEN

Tedavi kılavuzları ve araştırmalar ışığında bipolar Bozukluk akut tedavisinde  son gelişmeler
Çınar YENİLMEZ

Bipolar bozukluk tedavisinde dikenli yollar: Antidepresan kullanımı istisna mı?
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi?
Cengiz AKKAYA
 PANEL 2
İMPULSİVİTE VE KOMPULSİVİTEYE ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Baybars VEZNEDAROĞLU, Aslıhan DÖNMEZ
Affektif spektrumda impulsivite ve kompulsivite
Sermin KESEBİR

Şizoobsesif bozuklukta impulsivite ve kompulsivite
Baybars VEZNEDAROĞLU

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda impulsivite ve kompulsivite
Aslıhan DÖNMEZ

Kafasına takanlar, kendini tutamayanlar: Obsesif kompulsif spektrumda impulsivite ve kompulsivite
Murat DEMET
PANEL 3
ZİHİN KURAMI
Oturum Başkanları:
Köksal ALPTEKİN, Emrem BEŞTEPE
Zihin kuramı nedir ? Zihin Kurami nasil ölçülür ?
Oğuzhan KILINÇEL

Duygudurum bozukluklarında zihin kuramının psikopatolojiye etkisi?
Özlem MİRALOĞLU

Psikotik bozukluklarda zihin kuramının psikopatolojiye etkisi?
Rukiye AY
10:00 – 10:45 UZMANLA BULUŞMA
ANTİDEPRESAN SEÇİMİNDE KANITA DAYALI KRİTERLER/EVIDENCE BASED CRITERIA FOR THE ANTIDEPRESSANT CHOICE
Konuşmacı: Alessandro SERRETTİ
   
10:45 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00

UYDU SEMPOZYUM
MADDE BAĞIMLILARINDA HIV VE HEPATİT RİSKİ
– Damar içi madde kullananlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV görülme sıklığı
Nesrin DİLBAZ, Rabia BİLİCİ

– Hepatit B, Hepatit C ve HIV tanı yöntemleri
Hüsnü PULLUKÇU

   
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 PANEL4
KISSADAN HİSSE : ŞİZOFRENİ
Oturum Başkanları: 
Alp ÜÇOK, Ali Saffet GÖNÜL
Birincil ve inatçı negatif belirtiler
Alp ÜÇOK
Şizofrenide tedavinin beyin yapısı üzerine etkisi
Ali Saffet GÖNÜL
Psikozda erken müdahele gerekli mi?
Nesrin DİLBAZ

Şizofreni tedavisinde yan etkilerle başa çıkma
Kazım YAZICI
 PANEL 5
DSM 5 ‘İN GETİRDİKLERİ VE GÖTÜRDÜKLERİ
Oturum Başkanları: Fulya MANER, Rabia BİLİCİ
Bağımlılıkta DSM 5 ne getirdi, ne götürdü, ne eksik ?
Rabia BİLİCİ

Şizofrenide DSM 5 ne getirdi, ne götürdü, ne eksik ?
Emrem BEŞTEPE

Yeme Bozukluğunda DSM 5 ne getirdi, ne götürdü, ne eksik ?
Fulya MANER

Cinsel işlev bozukluklarında DSM 5 ne getirdi, ne götürdü, ne eksik ?
Cem İNCESU
UNPLUGGED 1
MUAYENE ODASINDAN KONGREYE VAKA SUNUMLARI: BİPOLAR BOZUKLUKTA İŞLEVSELLİK DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Başkanı: Medine YAZICI GÜLEÇ
Konuşmacılar:

Neslihan AKKİŞİ KUMSAR
Özlem KIZILKURT
Fikret Ferzan GIYNAŞ
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 UYDU SEMPOZYUM
GÜNÜMÜZDE DEPRESYON TEDAVİSİNİN DEĞİŞEN HEDEFLERİ: TAM İYİLEŞME
İşlevsellikte düzelme ve tam iyileşme
Nesrin DİLBAZ
Klinik pratikte işlevsellikte iyileşme
Oğuz KARAMUSTAFLIOĞLU
   
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:30 PANEL 6
PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİ
Oturum Başkanları: Nesrin DİLBAZ, Ertuğrul EŞEL
Oksidatif stres nedir ?
Özcan EREL
Oksidatif stresi  bireysel ve toplamsal ölçümleme
Özcan EREL

Oksidatif stres ve psikiyatrik hastalıklar
Yakup ALBAYRAK

Nöroinflamasyon nedir ? Temel mekanizmaları ve ölçümleme
Tevfik KALELİOĞLU
Depresyon ve biyolojik belirteçler: Sitokinlerin rolü
Ertuğrul EŞEL
PANEL 7
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE GÜNCEL TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Hüsnü ERKMEN, Hatice GÜZ
İstifleme Bozukluğu
Çağatay KARŞIDAĞ

OKB tedavisinde güncel psikofarmakolojik yaklaşımlar
Erhan ERTEKİN

OKB tedavisinde psikofarmakoloji dışı tedavilerin yeri
Kadir ÖZDEL

OKB ‘de eştanılar mevcut tedavi pratiğinde ne değiştirir?
Abdülkadir TABO
PANEL 8
AZ KONUŞULAN KONULAR
Oturum Başkanları:
Ali ÇAYKÖYLÜ, Çiçek HOCAOĞLU
Pseudobulbar etki nedir ? Tedavi yaklaşımları nasıl olmalıdır ?
Ali ÇAYKÖYLÜ

ISBD suicid raporu
Çiçek HOCAOĞLU
Mikrobiyota ve psikiyatrik hastalıklar
Alper EVRENSEL

İşitsel algı kusurlarından yeni antipsikotiklere giden yol
Aslı ENEZ DARÇIN
18:30 – 19:30 AKŞAM YEMEĞİ
19:30 – 20:30 KURS 1
EDİTÖR GÖZÜYLE KABUL EDİLECEK MAKALE YAZMANIN İNCELİKLERİ
Konuşmacı: Orhan DOĞAN
KURS 2
DEMANSLI HASTAYA YAKLAŞIM
Konuşmacı:

Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
KURS 3
ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Konuşmacı: Cem İNCESU
20:30 – 21:30 KONFERANS
HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUKTAN ALZHEİMER’A GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Konuşmacı: Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
   
10 MART 2017,CUMA
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
08:00 – 08:45 UZMANLA BULUŞMA
NORMALDEN PATOLOJİYE ÖFKE VE ŞİDDETE YAKLAŞIM
Konuşmacı: Atila EROL
GÜNAYDIN PANELİ
BUZDAĞININ ALTINDA KALAN ANKSİYETE, BUZDAĞININ ALTINDAN ANKSİYETEYE BAKIŞ
Oturum Başkanları: Hüsnü ERKMEN, C. Onur NOYAN
Örtük  biliş ve psikopatolojideki rolü
Saadet MERİH ÇENGEL

Anskiyete bozukluğunda örtük ve açık biliş
Onat YILMAZ

Anksiyete temelli örtük bilişleri ölçme ve değerlendirme
C. Onur NOYAN

Anksiyete bozukluğunda örtük biliş odaklı tedavide bilgisayar temelli yaklaşımlar
Gökçe CÖMERT
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları:
Gül ERYILMAZ, Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL
Sözlü Bildiriler İçin Tıklayınız 
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanları:
Emrem BEŞTEPE, Aslı ENEZ DARÇIN
Sözlü Bildiriler İçin Tıklayınız 
SAAT SALON A SALON B SALON C
08:45 – 09:00 KAHVE ARASI
09:00 – 10:30 PANEL 9
KISSADAN HİSSE: ŞİZOFRENİ
Oturum Başkanları:
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU, Kazım YAZICI
Şizofreni tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar, TRSM faaliyetleri: Dağ fare mi doğurdu?
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Şizofreni tedavisinde tedavi klavuzları ve güncel tedaviler
Ömer Faruk DEMİREL
Şizofreni tedavisinde psikofarmakoloji dışı tedavilerin yeri
C. Onur NOYAN
Şizofrenide eş tanılı durumlar ve tedavisi
İbrahim EREN
PANEL 10
YAŞAMBOYU BİPOLAR BOZUKLUK
Oturum Başkanları: İsmet KIRPINAR, Lut TAMAM
Çocukluk ve ergenlik çağında bipolar bozukluk tanı ve tedavisinde akılcı yaklaşımlar
Neslihan EMİROĞLU
Gebelik ve postpartum dönemde Bipolar Bozukluk  ve yönetimi
Gül ERYILMAZ
Elmalar ve armutlar benzerdir ama aynı değildir:  Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu
Mine ÖZMEN
Yaşlılıkta bipolar bozukluk tanı ve tedavisinde akılcı yaklaşımlar
İsmet KIRPINAR
UNPLUGGED 2
MUAYENE ODASINDAN KONGREYE VAKA SUNUMLARI: PANİK BOZUKLUK
Konuşmacı: Erhan BAYRAKTAR
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00 UYDU SEMPOZYUM
MAJÖR DEPRESYON: NÖROBİYOLOJİK KURAM VE TEDAVİDE UYGULANIMI
Konuşmacı:
Nesrin DİLBAZ
   
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 PANEL 11
UZUN ETKİLİ ANTİPSİKOTİKLER VE TEDAVİDE KULLANIMDA BİLMEMİZ GEREKENLER
Oturum Başkanları:
Nesrin DİLBAZ
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Antipsikotik tedaviler ve Şizofrenide tedavi uyumu
Meram Can SAKA

Uzun etkili antipsikotikler ve oral antipsikotiklerin karşılaştırmalı etkililikleri
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Uzun etkili antipsikotiklerin yan etkileri
Köksal ALPTEKİN

Uzun etkili antipsikotiklerin klinik uygulamada rolü: Kontrollü çalışmalar ve gerçek yaşam
Nesrin DİLBAZ
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 UYDU SEMPOZYUM
TARK ( TÜRKİYE ARİPİPRAZOL KONSENSÜS RAPORU )
Konuşmacılar:
Nesrin DİLBAZ
Baybars VEZNEDAROĞLU
   
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:00 PANEL 12
KISSADAN HİSSE: MAJOR DEPRESYON
Oturum Başkanları: Nevzat TARHAN, Hüsnü ERKMEN
Depresyon tedavisinde tedavi kılavuzları ve yeni araştırmaların ışığında güncel tedaviler
Murat ERKIRAN

Depresyon tedavisinde psikofarmaloji dışı güncel etkin tedaviler
Nevzat TARHAN
Depresyon ve eştanılı durumlarda tedavi yaklaşımları
Hüsnü ERKMEN

Depresyonda kronobiyoloji
Yavuz SELVİ
PANEL 13
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA USTALAŞMA
Oturum Başkanları:
Can TUNCER, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Yaygın Anksiyete Bozukluğu: ustaca tedavi
Serhat ÇITAK

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: ustaca tedavi
Nermin GÜNDÜZ

Sosyal Kaygı Bozukluğu: ustaca tedavi
Hatice GÜZ

Kültür ve psikiyatri: ustadan
dokunuşlar
Can TUNCER
UNPLUGGED 3
MUAYENE ODASINDAN KONGREYE VAKA SUNUMLARI: ERİŞKİN DEHB-BAB AYIRICI TANISI
Oturum Başkanı: Lut TAMAM
Konuşmacılar: 
Umut Mert AKSOY

Bedriye ÖNCÜ
Lut TAMAM
18:00 – 19:30 AKŞAM YEMEĞİ
19:30 – 20:30 KURS 7
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İÇİN BDT UYGULAMALARINDA METAFOR KULLANIMLARI
Konuşmacı: Neslihan AKKİŞİ KUMSAR
KURS 5
ADLİ PSİKİYATRİNİN İNCELİKLERİ
Konuşmacı: Latif ALPKAN
KURS 6
PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI
Konuşmacı: Mine ÖZMEN
20:30 – 21:30 KİM HAKLI ?
KLOZAPİN TEDAVİDE BİR ZİRVE Mİ YOKSA BİR GEREKSİZ BİR EFSANE Mİ ?
Konuşmacılar:
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Köksal ALPTEKİN
   
11 MART 2017,CUMARTESİ
SAAT SALON A SALON B SALON C
08:00 – 08:45 UZMANLA BULUŞMA
PSİKİYATRİ PRATİĞİNDE TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
Konuşmacı: Gül ERYILMAZ
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları:
Hüsnü ERKMEN, C. Onur NOYAN
Sözlü Bildiriler İçin Tıklayınız
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanları:
Nevzat TARHAN, Eylem ÖZTEN
Sözlü Bildiriler İçin Tıklayınız
08:45 – 09:00 KAHVE ARASI
09:00 – 10:30 PANEL 14
RUH BEDEN İKİLEMİ
Oturum Başkanları: Hakan KUMBASAR, Hayriye ELBİ

Beden hastalıklarının beyindeki etkileri
Berker DUMAN

Ruh hastalığının bedendeki etkileri
Çiğdem AYDEMİR
Hastalıklara kültürlerarası ruhsal bakış
Bedirhan ÜSTÜN

İyi olmak ve yaşam kalitesi
Hayriye ELBİ
PANEL 18
DOĞRU İLAÇ, ARTMIŞ ETKİNLİK, AZALMIŞ YAN ETKİ
Oturum Başkanları: Nesrin DİLBAZ, Tayfun UZBAY
Black box uyarıları
Tayfun UZBAY

Tardif Diskinezi
Nesrin DİLBAZ

Psikotrop ilaçların beklenmedik etkileri
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Serotonin Sendromu
Erol OZAN
PANEL 16
KİTLESEL YAŞANAN TRAVMALARDA AKUT DÖNEM MÜDAHALELER
Oturum Başkanları:
Mine ÖZMEN, Ejder Akgün YILDIRIM
Travmada erken dönem yaklaşım ilkeleri: Onarıcı, koruyucu, önleyici müdahaleler
Münevver YILDIRIM

Bireysel başvuruda yaklaşım: Havaalanı patlaması sebebiyle başvuran olguda tedavi aşamaları
Gizem DÖNMEZLER

Onarıcı, koruyucu, önleyici grup uygulamaları: Patlama sonrası etkilenenlere yönelik grup terapisi uygulaması örneği
Ejder Akgün YILDIRIM 
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00 UYDU SEMPOZYUM
DEPRESYON TEDAVİSİNDE ETKİNLİK BEKLENTİLERİ VE ETKİN DOZ VENLAFAKSİN XR
Oturum Başkaın: Nesrin DİLBAZ
Konuşmacı:
Şebnem PIRILDAR
   
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 PANEL 17
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA YENİ KAVRAMLAR VE ALT TİPLERİ
Oturum Başkanları:
Tunç ALKIN, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
DSM 5 ve Anksiyete ile ilişkili bozukluklar
Tunç ALKIN

Anksiyete Bozukluklarında translasyonel bakış ve R-Doc ölçütleri
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Korku ve anksiyete devresinin nörobiyolojisi
Neşe KOCABAŞOĞLU

-Oksitosin ve psikiyatri
Tayfun TURAN
PANEL 15
KRONİK RUHSAL HASTALIKLARDA BİLİŞSEL BOZUKLUK: ÖNLENEBİLİR Mİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Oturum Başkanları:
Rüstem AŞKIN, Şebnem PIRILDAR
Şizofreni ve bilişsel bozukluk: Önlenebilir mi tedavi edilebilir mi ?
Berna AKDEDE

Bipolar spektrumunda ve bilişsel bozukluk: Önlenebilir mi tedavi edilebilir mi?
Selim TÜMKAYA

Depresif bozukluklarda bilişsel bozukluk: Önlenebilir mi tedavi edilebilir mi?
Rüstem AŞKIN

OKB’de ve bilişsel bozukluk: Önlenebilir mi tedavi edilebilir mi?
Şebnem PIRILDAR
PANEL 20
HAYATIN İÇİNDEN
Oturum Başkanları:
Sunar BİRSÖZ, Ahmet Rıfat ŞAHİN
Psikiyatri ve yazarlık
Levent METE

Emeklilik ve yas
Abülkadir ÇEVİK

Psikiyatristten politikacı olur mu?
Erol GÖKA
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 UYDU SEMPOZYUM
BİPOLAR DEPRESYONU AYIRT ETMEK HER ZAMAN  KOLAY MI ? DEPRESYONUN ARKASINA SAKLANABİLEN BİR TANI: BİPOLAR DEPRESYON
Konuşmacılar:
Nesrin DİLBAZ

Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 18:00 PANEL 19
DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Dissoyasyon nedir, ne değildir, nasıl tanınır
Eylem ÖZTEN

Dissosiyatif  bozukluklar ve eştanılılık
Feride YILDIRIM

Dissoyatif bozukluklarda psikofarmakoloji dışı etkin tedaviler
Bahadır BAKIM

Dissosiyatif bozukluklarda psikofarmakolojik  yaklaşım
Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
UNPLUGGED 4
MUAYENE ODASINDAN KONGREYE VAKA SUNUMLARI: BİPOLAR BOZUKLUK VE OKB EŞTANISI
Oturum Başkanı:
Nesrin DİLBAZ
Konuşmacılar:
Nesrin DİLBAZ
Oğuz TAN
Murad ATMACA
PANEL 21
SON GELİŞMELER IŞIĞINDA SAĞLIK RAPOR HAZIRLAMA
Oturum Başkanları:
Mecit ÇALIŞKAN, Latif ALPKAN
Sağlık kurul raporu düzenlemenin incelikleri
Mecit ÇALIŞKAN

Adli vakalarda rapor hazırlamanın incelikleri
Fatih ÖNCÜ

Askerlerde ruh sağlığı işlemleri ve askerliğe elverişsizlik raporlarının incelikleri
Nahit ÖZMENLER
18:00 – 19:30 AKŞAM YEMEĞİ
19:30 – 20:30 KURS 4
DEPRESYONDA FARKINDALIK TEMELLİ KOGNİTİF TERAPİ
Konuşmacı:
Berk Murat ERGÜN
KURS 8
NEUROBİOFEEDBACK UYGULAMALARI
Konuşmacılar:
Çiğdem DEMİRSOY
KURS 9
TMU UYGULAMALARI
Konuşmacı:
Oğuz TAN, Gül ERYILMAZ
21:00 SOSYAL PROGRAM
12 MART 2017,PAZAR
SAAT SALON A SALON B SALON C
09:00 – 10:30 PANEL 22
KISSADAN HİSSE: BAĞIMLILIK
Oturum Başkanları:
Zehra ARIKAN, Cüneyt EVREN
Kanıta dayalı alkol bağımlılığı tedavisi
Zehra ARIKAN
Sentetik kannabinoidler ve psikoz
Cüneyt EVREN

Kumar Bağımlılığı ve sanal bağımlılıklar
Alptekin ÇETİN
Bağımlılıkta tedavi uyumu: Uzun etkili tedavi uygulamaları
Zeki YÜNCÜ
PANEL 23
FARKLI YÖNLERİYLE KARMA DEPRESYON
Oturum Başkanıları:
Erol GÖKA, Kürşat ALTINBAŞ
Karma Karışık depresyon
Kürşat ALTINBAŞ
– Karma Karışık gebelik ve lohusalık
Esra YAZICI
Karma Karışık mizaç ve duygu düzenlemesi
Halil İbrahim TAŞ
 
PANEL 24
AİLE İÇİ ŞİDDETE PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanları:
İbrahim BALCIOĞLU, Abdülkadir TABO
Aile içi şiddete bilissel davranışçı yaklaşımlar
Yasir ŞAFAK

Şema perspektifinden aile içi şiddete yaklaşım
Ayşe Gökçen GÜNDOĞMUŞ

Aile içi şiddete aile terapisi ile yaklaşım
Süheyla DOĞAN BULUT
 
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 PANEL 25
ADLİ PSİKİYATRİ
Oturum Başkanı:
Sefa SAYGILI, Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU
Adli Tıp bakışı ile Adli Psikiyatri
Faruk AŞICIOĞLU

Adli psikiyatri uygulamalarında çocuk ve ergen suçları
Ömer Akil ÖZER

Yüksek güvenlikli hastaneler nedir, nasıl uygulama bulmalıdır
Sefa SAYGILI 
PANEL 26
HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARINA (MTBI)  GÜNCEL BAKIŞ
Oturum Başkanı: Nahit ÖZMENLER
Hafif TBI (mTBI)’da nörolojik yaklaşım
Güray KOÇ

Travmatik Beyin Hasarında  nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel rehabilitasyon
Gönül ÇAKIR ATEŞ

Hafif TBI (mTBI) tanısında çok yönlü değerlendirme
Taner ÖZNUR

Hafif TBI (mTBI)’nın tanı ve kliniği
Nahit ÖZMENLER

Hafif TBI (mTBI)’da genel tedavi ilkeleri
Cemil ÇELİK
PANEL 27
OBEZİTE VE ANKSİYETE
Oturum Başkanı: Neşe KOCABAŞOĞLU

-Ergenlerde obezite ve sosyal anksiyete gelişimi: Bir grup çalışmasına ait bulgular
R. Hülya BİNGÖL ÇAĞLAYAN

-Obezite cerrahisi ve psikiyatri
Güzin M. SEVİNÇER

-Pozitif psikoterapinin obezitedeki yeri
Rukiye HAYRAN

-Psikofarmakolojik ajanlar ve obezite
Fulya MANER

-Sosyal Psikiyatri ve obezite
İbrahim BALCIOĞLU