Organizasyon Komitesi tüm katılımcıları bildiri özetlerini Mini Zirveye göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler 3 Haziran 2024 tarihinden itibaren sadece burcu.celik@serenas.com.tr  e-posta adresi üzerinden kabul edilecektir. Detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 • Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri ayrı Word dosyası olarak göndermelisiniz.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 9 Eylül 2024’tür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecek ve sunumlar hiçbir şekilde geri çekilmeyecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalı (Tablo, figür, anahtar kelime ve kaynaklar hariç) ve yazılar 12 punto şeklinde, her iki yana yaslı olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
 • Bildirinizde yazarların Ad-Soyad, çalıştığı kurum bilgisini eksiksiz olarak yazmaya özen göstermenizi rica ederiz.
 • Araştırma bildiri özetleri; GİRİŞ / AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde, olgu sunumu bildiri özetleri ise; GİRİŞ / AMAÇ, OLGU, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde yazılmalı ve ilgili bölümlere eklenmelidir.
 • Bildiri başlığı sadece büyük harfler ile yazılmalıdır.
 • Bildiri metnindeki karakter sayısı 3.000’den fazla olmamalıdır.
 • Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 3, video sayısı en fazla 1 olmalıdır.
 • Değerlendirme sonucunda Sözlü Sunum olarak kabul edilen çalışmalar için sözlü sunu programı dernek web sayfasında ilan edilecektir. Sözlü sunu oturumlarında her bir sunu için ayrılan süre toplam 7 dakika (5dk sunum-2dk tartışma) olup sunumda en fazla 8 adet slayt kullanılabilecektir.
 • Çalışmanın kongrede sunulması ve bildiri özetleri içerisinde yer alabilmesi için sunan yazarın kongre kaydının olması zorunludur.
 • Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihleri (Sözlü/E-poster) dikkate alınacak olup, bildirinin aldığı puana göre sunum şekli ile ilgili son karar Bildiri Değerlendirme Kurulu’na aittir.
 • Gönderilen bildiri özetleri bağımsız olarak 1’den 100’e kadar puanlanacak ve sonuçlar neticesinde sözlü ve poster sunumları belirlenecektir.
 • Değerlendirme sonuçları 15 Eylül 2024 tarihinde dernek web sitesinden duyurulacaktır.
 • Tam metin özetleri kongreye ilk seferde gönderilen özetle aynı ya da benzer nitelikte olmalıdır.
 • Bildiri değerlendirme süresi bittikten sonra, sunan yazar değişikliği; sadece çalışmada adı geçen ve kongre kaydı tamamlanmış olan isimler arasından yapılabilecek olup, yeni isim eklenmesi kesinlikle yapılamayacaktır.
Last modified: 3 Haziran 2024

Comments are closed.