Etkinlik Tarihi:
Mar 08 - Mar 12 at 09:00 - 21:00

Lokasyon:
Cornelia Diamınd Otel,
İskele Mevkii, Turizm Cd. No: 2/A, 07506,
Belek


Değerli Meslektaşlarımız,

Psikiyatrinin gündeminin farklı boyutları ile ele alınmasını hedeflenen bu kongrede psikiyatrinin önde gelen bilim insanlarının önemli araştırmalarını paylaşacakları ,klinik ve psikiyatrik uygula- malarda güncelleştirmemizi kolaylaştıracak dinamik oturumların olacağı bir program yer ala- caktır.

Toplantının katılımcıları toplantılar yoluyle psikiyatri ve nörobilimde yeni çalışmaları gözden geçirebilecekler ve bilgilerindeki boşlukları doldurabileceklerdir.Klinik psikiyatride yeni bilgi ve beceriler edinerek hasta bakım kalitelerini yükseltebileceklerdir.Klinik uygulamalara yeni bilgile- ri nakletmemizde ki bariyerler belirlenerek ortadan kaldırılacak ve ülkemize uyumlu bir şekilde neler yapılabileceği gözler önüne serilecektir.

Tedavi seçenekleri arasında sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi çok önemlidir. Kongre prog- ramı bu konuda bilim ışığında sağlıklı tedavi seçeneklerini bulabilmek için gerekli oturumlar ve çalışma grupları sağlayacaktır. Kişilerin oturumlara aktif katılımını sağlamak için düzenlemeler yapılacaktır.Ruh sağlığını hizmetini ulaştırmaktaki engelleri tanımak ve çözüm yollarını üretmek ana eğitim amaçlarından bir tanesidir.

Şizofrenik bozukluk , bipolar bozukluk , depresyon ve ADHD toplantılarda her yönüyle ele alına- caktır. Bağımlılık ve yeni çözümler , major psikiyatrik hastalıklar ve eştanılılık , yeni tedavi model- leri ve bilimsel temelleri diğer hedeflerdendir. Anksiyete bozuklukları programında özel yerini koruyacaktır.

Çalışma gruplarında glutamat , yönetsel işlevler ,beyin görüntülemesi gibi daha önce ele alın- mamış konular ele alınacak psikofarmakoloji ve psikoterapi seçenekleri ile çalışma grupları da toplantıda doyurucu şekilde yer alacaktır.

Kongre 2 – 6 Mart 2016 tarihlerinde Belek, Antalya’da düzenlenecektir. 2007 yılında kurulmuş bulunan Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği ortaklığı ile kongre düzenlenecek olup vere- bileceğiniz desteklerle daha zengin bir organizasyon hedefliyor ve siz değerli meslektaşlarımızın kongremize katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ

Kongre Başkanı

Last modified: 8 Şubat 2023