Etkinlik Tarihi:
Mar 14 - Mar 17 at 09:00 - 21:00

Lokasyon:
Maxx Royal Otel,
Belek Mah. İskele Cad. Maxx Royal,
Antalya


Değerli Katılımcılarımız,

4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi’nde sizlerle birlikte olmaktan memnunuz. Be- yin ve Ötesi: Psikiyatri ve Nöropsikiyatride Son Gelişmeler temalı kongremizde, alanında öncü ve yetkin isimlerle bilgilerinizi güncellemek ve klinik deneyimlerinizi dinamik otu- rumlarda paylaşmak üzere hoşgeldiniz.

Kongre programı, ruhsal hastalıkların erken tanınması ve yönetiminin optimize edilmesine yönelik kanıta dayalı bilimsel gelişmelerin ve yaklaşımların konferanslar, paneller ve çalış- ma grupları ile paylaşılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kongremiz, ala- nında yetkin uluslararası önemli isimleri ülkemiz ruh sağlığı profesyonelleri ile buluşturmak ve ruhsal hastalıklarının yönetimindeki deneyimlerin paylaşımını hedeflemiştir. Ülkemizde alanında öncü isimlerden ruhsal hastalıklara yönelik tanısal ve klinik yönetimlere yaklaşım- larını dinlerken aynı zamanda ülkemizin her köşesinde görev yapan ruh sağlığı profesyo- nellerinin klinik uygulamalardaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak adına çoklu salonlarda, genç panelistlerle yoğun bir bilimsel program ilginize sunulmuştur.

Kongremiz kapsamındaki çalışma gruplarında ruhsal hastalıkların yönetiminde psikofar- makolojik, psikoterapötik ve diğer nöromodulasyon yaklaşımları ele alınacaktır.

Bu yıl kongremizde çeşitli alanlarda bildiri yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca tamamı ruh sağlığı profesyonellerinden oluşan takımların bilim, kültür ve performans alanında yarışa- cağı yarışmamız da kongre sosyal programında yer almaktadır. Kongremizde hem bilimsel hem de sosyal açıdan keyif alacağınızı umar, göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ

Kongre Başkanı

Last modified: 13 Şubat 2023